top of page

ONZE INTERVENTIES

De dienst streeft met alle middelen naar de verwezenlijking van zijn opdrachten en waarden,

door middel van twee soorten interventies

1. . HET INTEGREREN VAN EEN CO-LOCATIE

Binnen deze structuur :

 • een educatieve aanwezigheid (begeleider) is aanwezig na de dagactiviteiten en soms overdag, afhankelijk van de behoeften. Deze persoon beheert en begeleidt de ontwikkeling van autonomie nadat hij met elke bewoner een individueel ondersteuningsplan heeft opgesteld; 

 • er worden ook groepsprojecten opgezet; 

 • ongeveer om de twee maanden ontmoet de supervisor elke bewoner afzonderlijk om zijn behoeften en wensen te bespreken; 

 • een "Huurdersraad" vergadert eenmaal per kwartaal met de toezichthouders om eventuele interne geschillen te beslechten. Deze huurdersraad keurt ook de rekeningen van de gemeenschappelijke lasten goed.

IMG_3471.jpeg
Porte d’entrée

2. THUISZORG

 • de manager ontmoet elke begunstigde afzonderlijk om zijn behoeften en eisen vast te stellen en zijn sterke en zwakke punten te identificeren;

 • de beheerder interviewt, indien mogelijk, de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de begunstigde om zijn profiel te vervolledigen;

 • in overleg met de begunstigde wordt een interventieplan opgesteld voor de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om onafhankelijk te worden;

 • vervolgens wordt een schema opgesteld met concrete interventies, die thuis of op kantoor worden uitgevoerd.

DUUR VAN DE ZORG

 

Er is geen tijdslimiet aan de duur van het verblijf of de zorg, want iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De begeleiders evalueren de ontwikkeling van de vaardigheden aan de hand van een op criteria gebaseerd rooster.

Begunstigden hebben de mogelijkheid om de steun te beëindigen wanneer zij dat willen (met een opzegtermijn van twee maanden voor het huis).

calendrier2.jpg

SOORTEN VOORGESTELDE PROJECTEN

INDIVIDUELE PROJECTEN

Elke persoon is uniek en heeft specifieke behoeften en interesses. De begeleiders zullen daarom een geïndividualiseerd project (IP) opzetten in overleg met de begunstigde en zijn/haar netwerk (begeleidingsdienst, psycholoog, psychiater, ouders).

De begunstigde is dus een actor van zijn project. Dit IP zal om de twee maanden worden geëvalueerd om de steun aan te passen of te wijzigen. Het is ook een gelegenheid om de balans op te maken van de afgelegde weg en de vaardigheden van de begunstigde optimaal te benutten.

In verband met dit IP zullen instrumenten met aan autisme aangepaste methodologieën worden ingevoerd.

PI.png
menu.png

GROEPSPROJECTEN

En parallèle, certains aménagements collectifs seront mis en place, basés sur la méthode TEACCH. Ils permettront de : 

 • répondre aux besoins de structure que ce soit au niveau temporel ou spatial (planning des lessives, planning commun pour visualiser les invitations et les moments de partage, …). 

 • favoriser les interactions sociales par la mise en place de repas partagés, de sorties culturelles et sportives, …

 • développer des projets collectifs tels que la gestion d’un budget, l’entretien d’un logement, le développement d’habiletés sociales, … 

bottom of page