top of page

OVER ONS

Blue Wind is een begeleid wonen dienst voor volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Een innovatief project

Na de bezorgdheid van ouders van jongvolwassenen met ASS die hun weg niet konden vinden in de verschillende structuren die momenteel worden aangeboden, werd de vzw Blue Wind opgericht met als doel een nieuwe dienst voor begeleid wonen in Brussel te openen.

 

Momenteel zijn er in Brussel talrijke diensten voor begeleid wonen die de begunstigden in hun eigen leefruimte of in een gegroepeerde leefomgeving begeleiden. In beide gevallen zijn de begunstigden bereid hun capaciteiten te ontwikkelen om hun autonomie te bevorderen.

 

De doelstellingen van Blue Wind verschillen niet van die van andere diensten voor begeleid wonen. Ze zijn gericht op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden die essentieel zijn om op zichzelf te wonen: een huis onderhouden, een budget beheren, rekeningen betalen, boodschappen doen, koken en het openbaar vervoer nemen.

 

Anderzijds ligt het unieke van ons project in het publiek dat wij verwelkomen of volgen, namelijk volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit publiek vereist aangepaste zorg, in samenhang met specifieke methodologieën en instrumenten. Blue Wind zou de eerste dienst voor begeleid wonen zijn die alleen dit publiek verwelkomt, om aandacht te hebben voor de verschillende autistische kenmerken en rekening te houden met hun specifieke kenmerken.

bottom of page